Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Stel uw schoorsteen breekt af tijdens een storm en komt op het huis van de buurman terecht. Of erger nog, raakt een toevallige voorbijganger. Kunt u dan als eigenaar van de schoorsteen voor de vergoeding van deze schade worden aangesproken?

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is nog meer voorzichtigheid geboden met het geven van een ontslag op staande voet.

Get Aggregated RSS

Uitkering interimdividend kort voor faillissement; bijzondere bewijslastverdeling

Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van art. 2:216 BW dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot uitgangspunt.