Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

In een brief aan de Tweede Kamer van 1 juni jl. heeft Staatssecretaris te kennen gegeven dat deze termijn wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. 

In september 2016 berichtten wij u over de vragen die naar voren kwamen met betrekking tot het in rekening brengen van incassokosten.

Get Aggregated RSS

Advocaat heeft (nog) geen AFM-vergunning nodig

Advocaten hoeven voorlopig geen AFM-vergunning te hebben. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Autoriteit Financiële Markten .