Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Op 1 maart jl. informeerden wij u reeds over een procedure bij de rechtbank Gelderland over drones.

De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden, maar de handhaving door de Belastingdienst is – behoudens bij kwaadwillenden – in ieder geval tot 1 januari 2018 opgeschort.

Get Aggregated RSS

Aanspraak verkoopmakelaar op courtage na ontbinding koopovereenkomst

Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen.